Regio

Heb ik een asbestattest nodig ?

BELGIE - Heb ik een asbestattest nodig?

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Toch is het een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd is de kans reëel dat er asbesthoudende producten gebruikt werden.

 

VLAANDEREN - De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. De Vlaamse Regering wil op die manier Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. Daarom is sinds 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Wil je zo’n woning verkopen, dan moet je een asbestattest aanvragen. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest (of voluit: asbestinventarisattest) is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige die ter plaatse een gebouwinspectie zal uitvoeren.

Meestal wordt een niet-destructieve inventarisatie uitgevoerd. Dit betekent dat tijdens de inspectie geen vloeren of wanden beschadigd worden om ingesloten asbest op te sporen, tenzij voor een beperkte staalname. Bij renovatiewerken is in sommige gevallen een aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest nodig bij de overdracht van een pand dat is gebouwd voor 2001. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen,…

Niet elke transactie doet de verplichting ontstaan om te beschikken over een asbestattest. De regeling slaat enkel op het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, het onder levenden vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Een schenking valt hier dus ook onder. Een onteigening en een erfenis daarentegen worden volgens de wet niet beschouwd als een overdracht waarvoor een asbestattest verplicht is.

Ik ben eigenaar in een appartementsgebouw. Wat zijn de regels voor een asbestattest?

Voor appartementsgebouwen geldt een enigszins aparte regeling.

Er is een afzonderlijk asbestinventarisattest nodig voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor het privatief gedeelte. Voor de overdracht van een privatief deel, is een asbestattest eveneens verplicht vanaf 23 november 2022.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Asbestattest en verhuur

Het verhuren van een pand doet op zich niet de verplichting ontstaan om over een asbestattest te beschikken. Hoe dan ook zal iedere gebouweigenaar en dus ook de verhuurder van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001, tegen 2032 over een asbestattest moeten beschikken.

Hou er wel rekening mee dat indien u als verhuurder eerder al over een asbestattest zou beschikken, u wettelijk verplicht bent hiervan een kopie te overhandigen aan de huurder bij het aangaan van de huur of binnen een termijn van één maand na de datum vermeld op het asbestinventarisattest als dit afgeleverd werd tijdens een lopende huurperiode.

Bron: Foto©Pixabay

Bekijk Ook

BREAKING

Treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge Dorp terug normaal

BRUGGE/ZEBRUGGE - Het treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge Dorp heeft woensdagnamiddag een tijdlang hinder opgelopen. De oorzaak was storing van de seinen.  

BREAKING

Komend weekend Lentefoor in Beernem

BEERNEM - Op het Stationsplein in Beernem is er komend weekend de lentefoor. Er zijn tal van attracties voor jong en oud. 

BREAKING

Hinder voor treinverkeer op spoorlijn 50 na aanrijding

OOSTKAMP - Het treinverkeer van en naar Oostkamp loopt momenteel hindr op. Rond 18.40 uur was er een aanrijding op de sporen.  

BREAKING

Heerlijk kermisgebak bij de Gezondheidsapotheek in Sint-Kruis

SINT-KRUIS - Nog tot en met zondag 2 april vind je heerljk kermisgebak bij de Gezondheidsapotheek op de Lentefoor in Sint-Kruis bij Barbara en John. Daarna trekken ze naar de Paasfoor op de Markt in Brugge. De Paasfoor in Brugge start op 8 april.    

BREAKING

Nu zaterdag tolvrije zaterdag in de Westerscheldetunnel

ZEELAND (NEDERLAND) - In Zeeland in Nederland zal de Westerscheldetunnel nu zaterdag 1 april tolvrij zijn. Jaarlijks zijn er telkens een aantal tolvrije zaterdagen. 

BREAKING

Avondmarkt in Sleidinge

SLEIDINGE - In Sleidinge wordt op zaterdag 22 april een avondmarkt gehouden naar aanleiding van 800 jaar Sleidinge. De avondmarkt start die avond om 18 uur. 

BREAKING

Reddingstrappen, reddingsboeien en AED toestel voor Yachtclub Flandria

BRUGGE - In de Yachtclub Flandria aan de Katelijnebrug in Brugge werden de nodige voorbereidingswerken uitgevoerd voor het komen seizoen, dit rond veilgheid.  

BREAKING

Katelijnepoort in Brugge was twee uur lang buiten werking

BRUGGE - De Katelijnepoort in Brugge was vandaag twee uur lang buiten werking. Alle verkeer moest er omrijden.   

BREAKING

Nog tot en met zondag 2 april Lentefoor in Sint-Kruis

SINT-KRUIS - De kinderen zijn vanmiddag thuis van school en worden dan ook verwacht op de Lentefoor op de kleine parking aan de voorkant van het winkelcentrum aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. De foor staat er nog tot en met zondag 2 april.  

BREAKING

Opbouw terrassen in Brugse binnenstad

BRUGGE - In de Brugse binnenstad is de opbouw gestart van de zomerterrassen. De werkzaamheden waren maandag al bezig op de Markt en de Burg.   

Bekijk meer gerelateerde artikels